fbpx
Przejdź do treści

Instrukcja włączenia TV i Soundbaru/Instructions on how to turn on the TV and Soundbar/Instrucciones para encender el televisor y la barra de sonido

Instrukcja włączenia TV i Soundbaru.

Na wyposażeniu obiektu znajduje się 65” TV QLED marki TCL działający w systemie Google Play.  TV połączony jest z siecią WI-FI i umożliwia korzystanie z wielu aplikacji dostępnych w tej aplikacji.

W celu uruchomienia TV należy skorzystać z pilota, włączyć aplikację Google Play i wybrać dostępną aplikację. W celu zalogowania do aplikacji należy wpisać swój indywidualny login i hasło lub skorzystać z aplikacji udostępnionych przez właściciela apartamentu.

Do TV podłączony jest Saundbar TCL TS9030, w celu uruchomienia urządzenia należy włączyć urządzenie dostępnym w obiekcie pilotem oraz wybrać połączenie OPTICAL.

Do urządzenia można podłączyć również telefon lub inne urządzenie za pośrednictwem systemu Bluetooth, w tym celu na urządzeniu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk bluetooth, urządzenie zacznie przesyłać komunikację do urządzenia, które może zostać podłączone. W tym celu na swoim urządzeniu w komunikacji Bluetooth wybierz urządzenie TCL RAY-DANZ oraz postępuj zgodnie z instrukcją na Twoim urządzeniu.

W przypadku problemu z TV oraz Soundbar prosimy o kontakt z obsługą apartamentu.

Instructions on how to turn on the TV and Soundbar.

The property is equipped with a 65″ QLED TV by TCL running on Google Play.  The TV is connected to the WI-FI network and allows you to use many applications available in Google Play.

To start the TV, use the remote control, turn on the Google Play and select an available application. To log in, enter your individual login and password or use the applications provided by the apartment owner.

There is a Soundbar TCL TS9030 connected to the TV, in order to activate the device, turn it on with the remote control available in the apartment and select OPTICAL connection.

You can also connect it to a phone or another device via the Bluetooth system, to do this, press and hold the Bluetooth button on the Soundbar, it will start sending signal to the device that can be connected. Go to Bluetooth settings on your device, select the TCL RAY-DANZ and follow the instructions on your device.

If there is a problem with the TV and Soundbar, please contact the apartment staff.

Instrucciones para encender el televisor y la barra de sonido.

En la propiedad, se encuentra un televisor TCL QLED de 65 pulgadas que funciona con el sistema Google Play. El televisor está conectado a través de Wi-Fi y permite utilizar varias aplicaciones disponibles en esta plataforma.

Para encender el televisor, utiliza el control remoto y abre la aplicación de Google Play. Luego, elige la aplicación que desees utilizar. Para iniciar sesión en la aplicación, introduce tu nombre de usuario y contraseña personal o utiliza las aplicaciones proporcionadas por el propietario del apartamento.

El televisor está conectado a la barra de sonido TCL TS9030. Para encender el dispositivo, utiliza el control remoto suministrado y selecciona la opción de conexión óptica.

También puedes conectar tu teléfono u otro dispositivo al televisor mediante Bluetooth. Para hacerlo, mantén presionado el botón Bluetooth en el dispositivo hasta que comience a transmitir la señal. Luego, en tu dispositivo, selecciona el dispositivo „TCL RAY-DANZ” en la configuración Bluetooth y sigue las instrucciones en tu dispositivo para completar la conexión.

Si encuentras algún problema con el televisor o la barra de sonido, por favor, contacta con el personal del apartamento.