fbpx
Przejdź do treści

Instrukcja obsługi sejfu WOLF/Instruction manual for the WOLF safe/Instrucciones de uso de la caja fuerte WOLF

Instrukcja obsługi sejfu WOLF

W celu zamknięcia sejfu WOLF proszę o wciśnięcie od 3 do 6 cyfr oraz zatwierdzenie wybranego kodu przyciskiem LOCK.

W celu otwarcia sejmu WOLF proszę o wpisanie takich samych cyfr kodu.

Trzy krotne wpisanie błędnego kodu spowoduje blokadę sejfu WOLF, w takim przypadku prosimy o kontakt z obsługą apartamentu.

Instruction manual for the WOLF safe

To close the WOLF safe, please press 3 to 6 digits and confirm the selected code with the LOCK button.

To open the WOLF safe, please enter the same code digits.

Entering the wrong code three times will lock the WOLF safe, in this case please contact the apartment staff.

Instrucciones de uso de la caja fuerte WOLF

Para cerrar la caja fuerte WOLF, por favor ingrese de 3 a 6 dígitos y confirme el código seleccionado presionando el botón de BLOQUEO.

Para abrir la caja fuerte WOLF, por favor ingrese los mismos dígitos del código.

Si se ingresa el código incorrecto tres veces seguidas, la caja fuerte WOLF se bloqueará. En tal caso, por favor contacte al personal del apartamento.