fbpx
Przejdź do treści

Instrukcja obsługi sejfu LOCKIN/Instruction manual for the LOCKIN safe/Manual de instrucciones para la caja fuerte LOCKIN

Instrukcja obsługi sejfu LOCKIN

W celu otwarcia sejmu LOCKIN proszę o wpisanie przekazanego przez obsługę apartamentu kodu i zatwierdzenie wpisanego kodu przyciskiem:

Przekazany przez obsługę kod jednorazowy jest ważny przez 5 minut.

W celu zamknięcia sejfu proszę o zamknięcie sejfu LOCKIN, sejf zablokuje się automatycznie.

Trzy krotne wpisanie błędnego kodu spowoduje blokadę sejfu LOCKIN, w takim przypadku prosimy o kontakt z obsługą apartamentu.

Instruction manual for the LOCKIN safe

In order to open the LOCKIN safe, please enter the code provided by the apartment staff and confirm the code entered by pressing the button:

The one-time code provided by the staff is valid for 5 minutes.

In order to close the safe, please close the LOCKIN safe, the safe will lock automatically.

Entering the wrong code three times will lock the LOCKIN safe, in this case please contact the apartment staff.

Manual de instrucciones para la caja fuerte LOCKIN

Para abrir la caja fuerte LOCKIN, por favor introduce el código proporcionado por el personal del apartamento y confirma el código ingresado presionando el botón:

El código de un solo uso proporcionado por el personal es válido durante 5 minutos.

Para cerrar la caja fuerte, por favor cierra la caja LOCKIN, la caja se bloqueará automáticamente.

Si ingresas el código incorrecto tres veces, la caja fuerte LOCKIN se bloqueará. En ese caso, por favor contacta al personal del apartamento.